مجموعه آثار

غلامحسین نامی

cm ۱۰۰ × ۱۵۰ آثار هنرمند

ناصر عصار

cm ۱۰۰ × ۶۵ آثار هنرمند

نیکزاد نجومی

cm ۱۸۲ × ۱۲۶ آثار هنرمند

شارل حسین زنده رودی

cm ۱۳۰ × ۹۶ آثار هنرمند

سهراب سپهری

cm ۹۸ × ۶۹ آثار هنرمند

فرامرز پیلارام

cm ۱۰۰ × ۳۰۰ آثار هنرمند

بهمن محصص

cm ۱۰۰ × ۷۰ آثار هنرمند

فرهاد مشیری

cm ۱۹۰ × ۱۵۰ آثار هنرمند

منوچهر یکتایی

cm ۹۱×۷۶ آثار هنرمند

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

cm ۱۲۰ × ۱۰۲ آثار هنرمند

پرویز تناولی

cm ۱۰۰ × ۴۲ × ۴۲ آثار هنرمند

درباره ما

 موزه ی هنرهای تجسمی معاصر بانک پاسارگاد در تاریخ 14 مهرماه 1388 با آثار جدیدی از هنرمندان نوگرای معاصر ایرانی بازگشایی شد.در این موزه - مجموعه، تعداد 194 اثر از آثار گنجینه ی موزه به نمایش درآمده است.

 این آثار شامل نقاشی، نقش برجسته، مجسمه، نقاشی خط وعکس می باشد. در گنجینه ی موزه، آثار گرانبهایی از هنرمندان پیشکسوت ازجمله محمود جوادی پور، احمد اسفندیاری، منیر فرمانفرماییان، منوچهر یکتایی، محسن وزیری مقدم، سهراب سپهری، سیراک ملکونیان، مسعود عربشاهی، غلامحسین نامی، فرامرز پیلارام، پرویز تناولی، حسین زنده رودی، محمد احصایی، عباس کیارستمی، رضا مافی وبسیاری دیگر از آثار ارزشمند هنرمندان در این گنجینه نگهداری...

گالری آثار

ابوالقاسم سعیدی نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۴۶ × ۱۸۶cm
پویا آریانپور نقاشی اکریلیک روی بوم ۲۵۰ × ۳۸۰cm
بهمن محصص نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۴۶ × ۱۱۷cm
منوچهر یکتایی نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۱۷ × ۱۴۷cm
بهجت صدر نقاشی ترکیب مواد روی چوب ۵۰ × ۹۸cm
فرامرز پیلارام نقاشی خط رنگ و روغن روی بوم ۸۰ × ۱۲۰cm
محسن وزیری‌مقدم نقاشی ترکیب مواد روی بوم ۱۰۰ × ۱۲۵cm
جلیل ضیاءپور نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۳۳ × ۱۰۳cm
ناصر عصار نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۸۰ × ۶۵cm
بهمن محصص مجسمه برنز ۳۱ × ۱۰ × ۱۲cm
شارل حسین زنده رودی نقاشی خط رنگ وروغن روی بوم ۹۰ × ۷۲cm
افشین پیرهاشمی نقاشی رنگ روغن روی بوم ۲۰۰ × ۳۰۰cm
سهراب سپهری نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۲۰ × ۸۰cm
فرهاد مشیری نقاشی خط ترکیب مواد روی بوم ۱۶۳ × ۱۶۷cm
حسین کاظمی نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۱۵ × ۸۰cm
ترکیب مواد روی بوم ۱۴۲ × ۱۷۰cm
منیر شاهرودی فرمانفرمائیان سایر آیینه روی چوب ۱۲۰ × ۱۰۲cm
مارکو گریگوریان سایر ترکیب مواد روی بوم ۱۰۰ × ۱۰۰cm

تماس با ما

نشانی موزه