ناصر عصار

نقاش
تهران 1307 - پاریس1390

تحصیلات

  • فارغ‌التحصیل از دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 1332

آثار تجسمی ناصر عصار

ناصر عصار

نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۰۰ × ۶۵cm

ناصر عصار

نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۸۰ × ۶۵cm

ناصر عصار

نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۳۰ × ۹۶cm

ناصر عصار

نقاشی رنگ وروغن روی بوم ۱۲۰ × ۲۰۵cm

ناصر عصار

نقاشی ترکیب مواد روی تخته ۷۵ × ۱۰۵cm